TRÀ HOA VILLA – Sóc Sơn

 • Hạng:
 • Giá từ: 7.000.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Sóc Sơn Hà Nội
 • Điện thoại: 0904058568

KIRA_VILLA – Thạch Thất

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.000.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Thạch Thất, Hà Tây
 • Điện thoại: 0904058568

COZY VILLA – Tam Đảo

 • Hạng:
 • Giá từ: 9.000.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Tam Đảo Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0904058568

The Box- Ba Vì

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.500.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Ba Vì , Hà Tây
 • Điện thoại: 0904058568

RUSTIC VILLA -Sóc Sơn Hà Nội

 • Hạng:
 • Giá từ: 3.500.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, chỉ 45 phút lái xe từ Trung tâm Hà nộ
 • Điện thoại: 0904058568

NHÀ AO VILLA- Sóc Sơn Hà Nội

 • Hạng:
 • Giá từ: 3.500.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Lâm Trường, Minh Phú, Sóc Sơn, HN
 • Điện thoại: 0904058568

The Garden Villa -Sóc Sơn

 • Hạng:
 • Giá từ: 6.000.000 VNĐ
 • Địa chỉ: sóc sơn Hà Nội
 • Điện thoại: 0904058568

TRANQUIL VILLA – Thạch Thất

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.000.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Khoang Mái Đồng Trúc Thạch Thất
 • Điện thoại: 0904058568