DỊCH VỤ CHO THUÊ MCU CHUYÊN DỤNG BAMBOO VIETNAM TRAVEL& EVENTS 5 ĐIỂM CẦU

 Giảm chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho khách hàng  Mang lại chất lượng thực sự khác biệt so với …

14/09/2020 [ Xem chi tiết ]

DỊCH VỤ CHO THUÊ MCU CHUYÊN DỤNG BAMBOO VIETNAM TRAVEL& EVENTS 10 ĐIỂM CẦU

ü  Giảm chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho khách hàng ü  Mang lại chất lượng thực sự khác biệt so …

14/09/2020 [ Xem chi tiết ]

DỊCH VỤ CHO THUÊ MCU CHUYÊN DỤNG BAMBOO VIETNAM TRAVEL & EVENTS 16 ĐIỂM CẦU TRỞ LÊN

ü  Giảm chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho khách hàng ü  Mang lại chất lượng thực sự khác biệt so …

12/09/2020 [ Xem chi tiết ]

1.Zoom là gì ? Zoom Cloud meeting là gì ?

1.Zoom là gì ? Zoom Cloud meeting là gì ? Zoom hay còn gọi là Zoom Cloud Meeting là phần mềm họp …

11/09/2020 [ Xem chi tiết ]

5 Phần Mềm Phòng Họp Hội Nghị Trực Tuyến Tốt Nhất

Sự ra đời của các phần mềm hội nghị truyền hình trực tuyến đã khiến cho việc kết nối đa điểm giữa cá …

11/09/2020 [ Xem chi tiết ]

Các thiết bị cần cho một phòng họp trực tuyến

1.Thiết bị bao gồm :  *Codec: Xử lý mã hóa nhận và truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh thông qua …

11/09/2020 [ Xem chi tiết ]

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

CUNG CẤP GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CHO MỌI NHU CẦU KHÁCH HÀNG KẾT NỐI MỌI NỀN TẢNG Hỗ trợ …

11/09/2020 [ Xem chi tiết ]