Renaissance Beijing Wangfujing Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 3.918.192 VNĐ
 • Địa chỉ: Renaissance Beijing Wangfujing Hotel 57 WANGFUJING STREET, DONGCHENG DISTRICT, Phố Vương Phủ Tỉnh & Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

Lay May Rest department

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.568.571 VNĐ
 • Địa chỉ: No.208, building 2, dongwai mansion, chunxiu road and xinzhong street, dongcheng district, Phố Bar Sanlitun và Khu Đại Sứ Quán, Bắc Kinh, Trung Quốc - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

The Emperor Beijing Qianmen

 • Hạng: Liên hệ
 • Giá từ: 1.631.316 VNĐ
 • Địa chỉ: No.87 Xianyukou Street, Tiền Môn & Đền Thiên Đường, Bắc Kinh, Trung Quốc - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

Grand Hyatt Beijing Hotel -Bán tốt nhất

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.047.684 VNĐ
 • Địa chỉ: No. 1 East Chang An Ave , Phố Vương Phủ Tỉnh & Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc- Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

NUO Hotel Beijing- Tiêu chuẩn

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.828.108 VNĐ
 • Địa chỉ: No. 2 A Jiangtai Road, Chaoyang District, Công viên Khoa học Wangjing & Khu Nghệ thuật 798, Bắc Kinh, Trung Quốc - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

CHAO Sanlitun Beijing

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.249.502 VNĐ
 • Địa chỉ: 4 Workers’ Stadium East Rd., Chaoyang District, Phố Bar Sanlitun và Khu Đại Sứ Quán, Bắc Kinh, Trung Quốc- Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

Lee Garden Service Apartment

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.953.182 VNĐ
 • Địa chỉ: No.18, Goldfish Lane (Jinyu Hutong), Phố Vương Phủ Tỉnh & Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

Novotel Peace Beijing Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.988.796 VNĐ
 • Địa chỉ: 3 Jin Yu Hu Tong Wang Fu Jing Street , Phố Vương Phủ Tỉnh & Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 09040558568

Park Plaza Wangfujing Hotel- Tiêu chuẩn

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.967.288 VNĐ
 • Địa chỉ: No.97 Jinbao street, Dongcheng District, , Phố Vương Phủ Tỉnh & Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568

Regent Beijing

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.780.268 VNĐ
 • Địa chỉ: No.99 Jinbao Street, Dongcheng District,, Phố Vương Phủ Tỉnh & Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc- Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Bắc Kinh
 • Điện thoại: 0904058568