Hotel Pennington by Rhombus

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.513.455 VNĐ
 • Địa chỉ: 13-15 Pennington Street, Vịnh Causeway, Hồng Kông, Hồng Kông - Xem bản đồ Vị trí hiếm có .
 • Điện thoại: 0904058568

Regal HongKong Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.406.757 VNĐ
 • Địa chỉ: No.88 Yee Wo Street, Vịnh Causeway, Hồng Kông, Hồng Kông, - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời .
 • Điện thoại: 0904058568

Charterhouse Causeway Bay

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.026.092 VNĐ
 • Địa chỉ: No.209-219 Wanchai Road, Wanchai, Hồng Kông, Hồng Kông - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời.
 • Điện thoại: 0904058568

The VELA Hong Kong Causeway Bay Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.332.511 VNĐ
 • Địa chỉ: 84-86 Morrison Hill Road, Wanchai, Hồng Kông, Hồng Kông - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

Best Western Hotel Causeway Bay

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.374.588 VNĐ
 • Địa chỉ: Cheung Woo Lane, Canal Road West, Vịnh Causeway, Hồng Kông, Hồng Kông - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

Le Petit Rosedale Hotel Hong Kong

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.195.280 VNĐ
 • Địa chỉ: 7 Moreton Terrace, Vịnh Causeway, Hồng Kông, Hồng Kông - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

Rosedale Hotel Hong Kong

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.314.748 VNĐ
 • Địa chỉ: 8 Shelter Street, Vịnh Causeway, Hồng Kông, Hồng Kông - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

YHA Mei Ho House Youth Hostel

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.584.117 VNĐ
 • Địa chỉ: Block 41, Mei Ho House, Shek Kip Mei Estate, Sham Shui Po, Hồng Kông, Hồng Kông
 • Điện thoại: 0904058568