Avana Retreat ******

 • Hạng:
 • Giá từ: 7.054.674 VNĐ
 • Địa chỉ: Panh Village, Bao La Commune, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam
 • Điện thoại: 0961298166

Mai Chau Lodge

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.400.147 VNĐ
 • Địa chỉ: Thị trấn Mai Châu, Hòa Bình, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Mai Chau Sunset Boutique Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.176.690 VNĐ
 • Địa chỉ: Bản Pom Coong, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam - Xem bản đồ Vị trí hiếm
 • Điện thoại: 0904058568

Mai Chau Villas

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.648.410 VNĐ
 • Địa chỉ: Thôn Cha Lang, Mai Hịch, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Mai Chau Farmstay

 • Hạng:
 • Giá từ: 256.323 VNĐ
 • Địa chỉ: Lac 2, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam- Xem bản đồ. Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Sol Bungalows

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.330.416 VNĐ
 • Địa chỉ: Chieng Chau Village, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam.
 • Điện thoại: 0904058568