Khách sạn Lam Giang Vinh

 • Hạng:
 • Giá từ: 536.000 VNĐ
 • Địa chỉ: 43 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Khách sạn Vinh Plaza

 • Hạng:
 • Giá từ: 615.000 VNĐ
 • Địa chỉ: 3 Mai Hắc Đế, Vinh, Việt Nam, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Mường Thanh Grand Cua Lo Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.165.000 VNĐ
 • Địa chỉ: 232, Binh Minh st, Nghi Thu Ward, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Khách sạn Lam Giang Vinh

 • Hạng:
 • Giá từ: 695.000 VNĐ
 • Địa chỉ: 43 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Khách sạn Summer Cửa Lò Nghệ An

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.394.000 VNĐ
 • Địa chỉ: 268 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas

 • Hạng:
 • Giá từ: 3.735.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568