Khu Nghỉ Dưỡng & Spa Bái Đính Garden ****

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.428.571 VNĐ
 • Địa chỉ: Hamlet 5, Bai Dinh Pagoda Area, Gia Sinh commune, Gia Vien district, Ninh Binh Province, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam
 • Điện thoại: 0961298166

.Mai Chau Ecolodge ****

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.862.434 VNĐ
 • Địa chỉ: Xóm Nà Thia, Xã Nà Phòn, Mai Châu, Mai Châu (Hòa Bình), Việt Nam,
 • Điện thoại: 0961298166

Tam Coc Rice Fields Resort

 • Hạng:
 • Giá từ: 664.846 VNĐ
 • Địa chỉ: Hải Nham, Ninh Hải, Quận Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Ninh Binh Nature Homestay

 • Hạng:
 • Giá từ: 362.824 VNĐ
 • Địa chỉ: Vân Long Nature, Tap Ninh, Gia Van, Gia Vien, Đầm Vân Long, Ninh Bình, Việt Nam,
 • Điện thoại: 0904058568

chezbeo homestay

 • Hạng:
 • Giá từ: 236.845 VNĐ
 • Địa chỉ: Thôn Khả Lương, Xã Ninh thắng, Quận Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568