Yasaka Huong Sen Restaurant & Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 865.500 VNĐ
 • Địa chỉ: 22B Nguyen Tat Thanh, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Khách sạn Sài Gòn Phú Yên

 • Hạng:
 • Giá từ: 911.000 VNĐ
 • Địa chỉ: 541 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568

Khách sạn Cendeluxe Phú Yên

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.610.000 VNĐ
 • Địa chỉ: Số 2 đường Hải Dương, Thành phố Tuy Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: 0904058568