Vilamendhoo Island Resort

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.374.515 VNĐ
 • Địa chỉ: South Ari Atoll, Nam Đảo San Hô Ari, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí hiếm có
 • Điện thoại: 0904058568

Sun Aqua Vilu Reef

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.872.870 VNĐ
 • Địa chỉ: South Nilandhe Atoll, Đảo San Hô Dhaalu, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Angaga Island Resort and Spa

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.834.612 VNĐ
 • Địa chỉ: South Ari Atoll, Nam Đảo San Hô Ari, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí hiếm có
 • Điện thoại: 0904058568

Grand Park Kodhipparu Maldives

 • Hạng:
 • Giá từ: 11.976.048 VNĐ
 • Địa chỉ: North Male Atoll, Bắc Đảo San Hô Male, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí hiếm có
 • Điện thoại: 0904058568

Coco Bodu Hithi

 • Hạng:
 • Giá từ: 12.167.056 VNĐ
 • Địa chỉ: K. Boduhithi, Bắc Đảo San Hô Male, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí hiếm có
 • Điện thoại: 0904058568

Furaveri Island Resort and Spa

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.729.136 VNĐ
 • Địa chỉ: R.Furaveri, Đảo San Hô Raa, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Fihalhohi Island Resort

 • Hạng:
 • Giá từ: 4.522.401 VNĐ
 • Địa chỉ: Fihalhohi, Nam Đảo San Hô Male, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí hiếm có
 • Điện thoại: 0904058568

Malahini Kuda Bandos Resort

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.403.426 VNĐ
 • Địa chỉ: North Male Atoll, Maldives Islands, Maldives, Bắc Đảo San Hô Male, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Kaani Beach Hotel at Maafushi

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.572.455 VNĐ
 • Địa chỉ: K.Maafushi, Aabaadhee Hingun Road, Nam Đảo San Hô Male, Maldives Islands, Maldives - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Maldives Islands
 • Điện thoại: 0904058568

Velassaru Maldives Resort

 • Hạng:
 • Giá từ: 6.505.632 VNĐ
 • Địa chỉ: Velassaru Island, Nam Đảo San Hô Male, Maldives Islands, Maldives.
 • Điện thoại: 0904058568