River Home Boutique Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 904.420 VNĐ
 • Địa chỉ: #463, Corner of Sisovath Road and Street 258(Palace Complex ), Sangkat Chakto Mukh, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Phnom Penh
 • Điện thoại: 0904058568

LA VARENNE Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 970.882 VNĐ
 • Địa chỉ: #443, Street 258, Sangkat Chak Tomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh 12207, Sangkat Chakto Mukh, Phnom Penh, Campuchia- Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Phnom Penh
 • Điện thoại: 0904058568

PRASATs Boutique Villa

 • Hạng:
 • Giá từ: 362.453 VNĐ
 • Địa chỉ: #13, Street 400, Sangkat Boeung Keng Kong I, Chamkar Morn, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

FJ Boutique Hotel Phnom Penh

 • Hạng:
 • Giá từ: 467.234 VNĐ
 • Địa chỉ: No. 16, St. 398, Chamkar Morn, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

DE NINTH BOUTIQUE HOTEL & SPA

 • Hạng:
 • Giá từ: 566.614 VNĐ
 • Địa chỉ: #7, Street 370, Beoung Keng Kang1, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Chamkar Morn, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Corner9 Bassac Boutique Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 826.769 VNĐ
 • Địa chỉ: No. 19, Street 9 (Corner St. 308), Chamkar Morn, Phnom Penh, Campuchia, - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời
 • Điện thoại: 0904058568

Orussey One Hotel & Apartment

 • Hạng:
 • Giá từ: 633.948 VNĐ
 • Địa chỉ: No 12-14 B, St. 111, Corner 198, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Doun Penh, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

V Hotel Phnom Penh

 • Hạng:
 • Giá từ: 699.502 VNĐ
 • Địa chỉ: No. 48B, St.111 Sankat Boeung Pralit , Khan 7 Makara, Phnom Penh, Doun Penh, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí thuận tiện
 • Điện thoại: 0904058568

Okay Boutique Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 842.893 VNĐ
 • Địa chỉ: #174, Street 19z, 12206, Behind Royal Place & National Museum, Doun Penh, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Phnom Penh
 • Điện thoại: 0904058568

Ohana Phnom Penh Palace Hotel

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.217.358 VNĐ
 • Địa chỉ: 4&6, Street 148, Phsar Kandal, Doun Penh, Phnom Penh, Campuchia - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Phnom Penh
 • Điện thoại: 0904058568