V Hotel Lavender

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.094.386 VNĐ
 • Địa chỉ: 70 Jellicoe Road, Kallang, Singapore.
 • Điện thoại: 0904058568

Sofitel Singapore City Centre

 • Hạng:
 • Giá từ: 6.147.679 VNĐ
 • Địa chỉ: Wallich Street, Chinatown, Singapore,
 • Điện thoại: 0904058568

Porcelain Hotel by JL Asia

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.607.414 VNĐ
 • Địa chỉ: 48 Mosque Street, Chinatown, Singapore.
 • Điện thoại: 0904058568