The Celestine Ginza (HOTEL THE CELESTINE GINZA)

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.415.357 VNĐ
 • Địa chỉ: 8-4-22, Ginza, Chuo, Ginza, Tokyo, Nhật Bản- Xem bản đồ Vị trí hiếm có- Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 094058568

APA Hotel Shinjuku-Kabukicho Tower

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.091.971 VNĐ
 • Địa chỉ: 1-20-2 Kabukicho, Shinjuku-ku, Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản- Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời- Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

Hotel Monterey La Soeur Ginza

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.105.568 VNĐ
 • Địa chỉ: 1-10-18 Ginza, Chuo-ku , Ginza, Tokyo, Nhật Bản - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời- Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic

 • Hạng:
 • Giá từ: 5.456.851 VNĐ
 • Địa chỉ: 2-16-11 Kaminarimon, Taito-Ku, Asakusa, Tokyo, Nhật Bản- Xem bản đồ Vị trí hiếm có- Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

Akasaka Excel Hotel Tokyu

 • Hạng:
 • Giá từ: 3.243.269 VNĐ
 • Địa chỉ: 2-14-3 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Akasaka, Tokyo, Nhật Bản - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

Hotel Sunroute Stellar Ueno

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.349.555 VNĐ
 • Địa chỉ: 7-7-1, Ueno, Taito-ku, Ueno, Tokyo, Nhật Bản - Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời- Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

Hotel Sardonyx Ueno – Mới sửa

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.261.536 VNĐ
 • Địa chỉ: 6-6-7 Ueno Taito-ku, Ueno, Tokyo, Nhật Bản - Xem bản đồ Vị trí hiếm có- Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

City Hotel Lonestar

 • Hạng:
 • Giá từ: 1.922.696 VNĐ
 • Địa chỉ: 2-12-12, Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản- Xem bản đồ Vị trí tuyệt vời Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

Hotel Wing International Select Asakusa Komagata

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.019.728 VNĐ
 • Địa chỉ: 2-7-5 Kobagata, Taito-ku, Asakusa, Tokyo, Nhật Bản - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568

Richmond Hotel Asakusa

 • Hạng:
 • Giá từ: 2.739.898 VNĐ
 • Địa chỉ: 2-7-10 Asakusa,Taito-ku, Asakusa, Tokyo, Nhật Bản - Xem bản đồ Vị trí hiếm có Ở ngay trung tâm Tokyo
 • Điện thoại: 0904058568