Bamboo Vietnam Travel & Events giới thiệu và cung cấp các thiết bị hội nghị hội thảo và sự kiện

Bamboo Vietnam Travel & Events  Chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị phục vụ hội nghị, sự kiện …

16/02/2022 [ Xem chi tiết ]

Phiên Dịch Nối Tiếp

Phiên dịch nối tiếp (Consecutive Interpreting) là loại hình mà sau khi nghe người phát biểu nói xong …

04/03/2019 [ Xem chi tiết ]