Bamboo Vietnam Travel & Events giới thiệu và cung cấp các thiết bị hội nghị hội thảo và sự kiện

Bamboo Vietnam Travel & Events  Chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị phục vụ hội nghị, sự kiện …

16/02/2022 [ Xem chi tiết ]

Báo Giá Phiên Dịch Chuyên Nghiệp

Ngôn Ngữ Phiên Dịch NGÔN NGỮ CẤP ĐỘ 1 Cơ Bản(Giao Tiếp Thông Thường, Không Chuyên …

04/03/2019 [ Xem chi tiết ]

Cung Cấp Phiên Dịch Viên – Phiên Dịch Công Việc, Hội Thảo

Chúng tôi trân trọng cung cấp các dịch vụ dịch thuật sau: Dịch nối tiếp (consecutive …

04/03/2019 [ Xem chi tiết ]

Phiên Dịch Cabin

Dịch song song, dịch Cabin (Simultaneous Interpreting) là loại hình mà người phiên dịch thường ngồi …

04/03/2019 [ Xem chi tiết ]

Cho Thuê Phiên Dịch, Thông Dịch Hội Nghị, Diễn Đàn

1. Tính cấp thiết, cần phiên dịch của thị trường Các hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam ngày …

04/03/2019 [ Xem chi tiết ]

Phiên dịch hội nghị hội thảo

Phiên dịch hội thảo/ hội nghị là một lĩnh vực có nhiều thách thức trong dịch thuật. Đây là lĩnh vực …

04/03/2019 [ Xem chi tiết ]