CHO THUÊ THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Công ty TNHH Du lịch và Tổ Chức Sự Kiện Bamboo Việt Nam   là công ty chuyên tổ chức hội nghị hội …

06/10/2021 [ Xem chi tiết ]

Hội nghị trực tuyến

Là hình thức họp qua các phần mềm, web hội nghị hoặc qua tổng đài hội thoại thông qua môi trường …

11/01/2018 [ Xem chi tiết ]