Gala dinner bao gồm những loại nào ?

Gala dinner là chương trình sựu kiện kết hợp với ăn tối. Hai hoạt động này thường được tiến hành …

30/12/2017 [ Xem chi tiết ]