Bamboo Vietnam Travel & Events chuyên tổ chức Roadshow tại Hà Nội- Hồ Chí Minh- Miền Trung

Uy tín được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúng tôi không tổ chức để lấy thành tích mà chúng tôi hướng …

20/08/2019 [ Xem chi tiết ]

Gala dinner bao gồm những loại nào ?

Gala dinner là chương trình sựu kiện kết hợp với ăn tối. Hai hoạt động này thường được tiến hành …

30/12/2017 [ Xem chi tiết ]