Hội thảo APEC-CIEM về “Nâng cao năng lực đánh giá cạnh tranh trong xây dựng văn bản chính sách ở Việt Nam”

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng về cải cách cơ cấu và hoàn thiện thể chế kinh tế …

23/05/2019 [ Xem chi tiết ]

HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH ASEAN LẦN THỨ 18 (ATFC) VIÊNG CHĂN, LÀO, 14-16/5/2018

Hội nghị nhóm Đặc trách ASEAN lần thứ 18 được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào từ ngày …

31/10/2018 [ Xem chi tiết ]

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC VIỆT NAM – PHÁP 2018: HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH (04/07/2018)

Đây là một phần nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan …

31/10/2018 [ Xem chi tiết ]