Hội thảo APEC-CIEM về “Nâng cao năng lực đánh giá cạnh tranh trong xây dựng văn bản chính sách ở Việt Nam”

Hội thảo APEC-CIEM về “Nâng cao năng lực đánh giá cạnh tranh trong xây dựng văn bản chính sách ở Việt Nam”

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng về cải cách cơ cấu và hoàn thiện thể chế kinh tế theo định hướng thị trường, trong đó hoàn thiện hệ thống chính sách là một nội dung ưu tiên. Nội dung khóa tập huấn tập trung vào: (i) khung khổ chính sách cạnh

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng về cải cách cơ cấu và hoàn thiện thể chế kinh tế theo định hướng thị trường, trong đó hoàn thiện hệ thống chính sách là một nội dung ưu tiên. Nội dung khóa tập huấn tập trung vào: (i) khung khổ chính sách cạnh tranh tại Việt Nam; (ii) giới thiệu và thảo luận triển vọng áp dụng Khung khổ APEC-OECD về đánh giá cạnh tranh tại Việt Nam; (iii) chia sẻ kinh nghiệm của Mỹ và Úc về đánh giá cạnh tranh trong xây dựng chính sách; (iv) vận dụng đánh giá cạnh tranh để nâng cao hiệu quả xây dựng văn bản chính sách của một số ngành hàng/dịch vụ ở Việt Nam như dịch vụ truyền hình trả tiền, trong lĩnh vực điện ảnh, cạnh tranh trên nền tảng công nghệ; và (v) trình bày, thảo luận những kết quả chính của nghiên cứu thử nghiệm áp dụng Khung khổ APEC-OECD vào đánh giá cạnh tranh trong xây dựng văn bản chính sách tại Việt Nam.

Tham dự Tập huấn trên 40 cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng và thực thi văn bản chính sách ở Trung ương và địa phương như Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế; các Sở, hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu tại Đà Nẵng; các cán bộ nghiên cứu đến từ Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Tin : Bamboo Vietnam Event

 

Bình luận