Hội thảo APEC-CIEM về “Nâng cao năng lực đánh giá cạnh tranh trong xây dựng văn bản chính sách ở Việt Nam”

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng về cải cách cơ cấu và hoàn thiện thể chế kinh tế …

23/05/2019 [ Xem chi tiết ]