Dịch vụ làm visa đi Canada

Dịch vụ làm visa đi Canada

Hồ sơ xin visa đi Canada du lịch, thăm thân: Đơn xin thị thực nhập cảnh du lịch (theo mẫu); Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng; Địa chỉ liên lạc: số điện thoại bàn và di động; Bản khai lý lịch gia đình (theo mẫu); Bản khai câu hỏi dành cho du

Hồ sơ xin visa đi Canada du lịch, thăm thân:
 1. Đơn xin thị thực nhập cảnh du lịch (theo mẫu);
 2. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng;
 3. Địa chỉ liên lạc: số điện thoại bàn và di động;
 4. Bản khai lý lịch gia đình (theo mẫu);
 5. Bản khai câu hỏi dành cho du lịch;
 6. Thư giải thích lý do liên quan đến chuyến đi;
 7. Hai tấm hình 4×6 (hình chụp theo kiểu làm hộ chiếu: phông nền trắng, không mang kính, không đội nón);
 8. Giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, để chứng minh cho Chính phủ Canada nhìn thấy khả năng quay về Việt Nam sau chuyến đi, nên chuẩn bị thêm một số giấy tờ chứng minh về mối quan hệ tại Việt Nam, công việc và khả năng tài chính của mình, thường bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu có các thành viên trong gia đình;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ nhà do mình đứng tên hoặc đồng đứng tên;
 • Tài khoản tiết kiệm;
 • Tài sản khác do mình đứng tên hoặc đồng đứng tên;
 • Nếu là doanh nghiệp thì có thể cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy nộp thuế hằng năm…
Nhiệm vụ của chúng tôi:

1.  Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Visa đi Canada theo từng trường hợp.

2.  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

3.  Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Visa Canada cho khách hàng.

4.  Đại diên đi nộp hồ sơ và nhận kết quả cho khách hàng.

Bình luận