ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ POLYCOM SOUNDSTATIONS 2 PHÒNG HỌP 12 NGƯỜI – KHÔNG MỞ RỘNG MIC

ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ POLYCOM SOUNDSTATIONS 2 PHÒNG HỌP 12 NGƯỜI – KHÔNG MỞ RỘNG MIC

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp 12 người, có màn hình, không có khả năng mở rộng MIC Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2 – Dùng cho các bàn hội nghị phòng họp nhỏ – Bán kích âm thanh tốt nhất cho khoảng cách 3

Điện thoại hội nghị polycom soundstation 2 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp 12 người, có màn hình, không có khả năng mở rộng MIC

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2

– Dùng cho các bàn hội nghị phòng họp nhỏ

– Bán kích âm thanh tốt nhất cho khoảng cách 3 mét, cho 12 người họp đồng thời

Mọi thông tin liên hệ :

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN BAMBOO VIỆT NAM 

The leading tours and professional conference organizer


Addr : Room 12 Floor 42 Building C02 D’Capital  Tran Duy Hung St, Cau Giay Dist.Hanoi
Tel: (84.024) 32007442   Fax: (84.024) 32009016
Cell phone : +84 904058568-0961298166
E-mai: Bamboovietnamtravel@gmail.com.
Facebook: Villa Ba Miền 
Fanpage     :Bamboo Vietnam Travel-Bamboo Vietnam Events
Google: Bamboo Vietnam Travel
Bình luận