Hội thảo khoa học về biển Đông tại Hàn Quốc

Hội thảo khoa học về biển Đông tại Hàn Quốc

(Vufo) Ngày 13/12/2018, tại phòng họp hội thảo toà nhà Quốc hội Hàn Quốc (Seoul) Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc phối hợp với Hội Kinh tế Văn hoá Hàn-Việt đã tổ chức hội thảo khoa học năm 2018 với chủ đề: “Tinh thần dân tộc và đấu tranh chống ngoại xâm

Bình luận