Khách sạn Công Đoàn

Khách sạn Công Đoàn

Khách sạn Công Đoàn 14 Trần Bình Trọng , Hai Bà Trưng , Hà Nội Khách sạn có nhiều loại phòng họp có sức chứa từ khoảng 50 đến 350 khách, các Hội trường và phòng hội thảo đều được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, Internet WIFI, thiết kế chuyên

Khách sạn Công Đoàn

14 Trần Bình Trọng , Hai Bà Trưng , Hà Nội

Khách sạn có nhiều loại phòng họp có sức chứa từ khoảng 50 đến 350 khách, các Hội trường và phòng hội thảo đều được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, Internet WIFI, thiết kế chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng mọi yêu cầu cho hội thảo, hội nghị của Quý khách.
Xe đẩy Babyshark
 

THÔNG TIN HỘI TRƯỜNG

Phòng họp

Meeting room’s name

Kích thước

(L x W x H)

Dimension(m)

Diện tích

Square (m2)

Chữ U

U shape

Lớp học

Classroom

Rạp hát

Theater

Hội trường lớn & nhỏ

Hall room

33  x 8 x 4 264m2 250 300
Hội trường lớn

Large Meeting room

21 x 8 x 4 168m2 90 150 200
Hội trường nhỏ

Assembly room

12 x 8 x 4   96m2 60 80 90
Phòng hội thảo 1

Workshop room No.1

12 x 5 x 4 60m2 35 45 50
Phòng hội thảo 2

Workshop room No.2

8 x 4 x 4 40m2 20 30 40
Phòng hội thảo 3

Workshop room No.3

21 x7 x 5 147m2 80 120 170
Phòng hội thảo 4

Workshop room No.4

16 x 7 x 5 112m2 60 80 90

 

 

Bình luận