Làm Visa đi du lịch Hàn Quốc

Làm Visa đi du lịch Hàn Quốc

1.1 Hộ chiếu còn hạn 6 tháng tính đến ngày khởi hành. 1.2 1 ảnh thẻ 4 x 6 nền trắng. 1.3 bản photo CMTND. 1.4 Chứng minh nghề nghiệp: – Nếu nghỉ hưu: Sổ lương hưu hoặc quyết định nghỉ hưu hoặc thẻ hưu trí (bản sao công chứng). – Nếu đang đi làm:

1.1 Hộ chiếu còn hạn 6 tháng tính đến ngày khởi hành.
1.2 1 ảnh thẻ 4 x 6 nền trắng.
1.3 bản photo CMTND.
1.4 Chứng minh nghề nghiệp:

– Nếu nghỉ hưu: Sổ lương hưu hoặc quyết định nghỉ hưu hoặc thẻ hưu trí (bản sao công chứng).
– Nếu đang đi làm:
+ Hợp đồng lao động hoặc Quyết định nâng lương hoặc Quyết định bổ nhiệm chức vụ (bản sao công chứng hoặc bản sao có dấu treo của cơ quan).
+ Bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc Giấy xác nhận mức lương hoặc Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng (nếu cty trả lương qua tài khoản) – bản gốc.
– Nếu là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng) + Báo cáo thuế 3 tháng gần nhất (đóng dấu treo cty).
– Nếu là học sinh, sinh viên: Thẻ học sinh/Giấy khen/Thẻ sinh viên photo.

1.5 Chứng minh tài chính:
– Sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 100tr đã gửi được ít nhất 3 tháng tính đến ngày đi (bản photo) kèm theo xác nhận số dư của ngân hàng ngày gần nhất (bản gốc)
– Nếu sổ tiết kiệm gửi không đủ 3 tháng thì nộp kèm thêm sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, hoặc giấy đăng ký xe oto (bản sao công chứng) + Xác nhận số dư sổ tiết kiệm của ngân hàng.
– Nếu đi kèm gia đình thì phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký kết hôn, trẻ em đi cùng phải có giấy khai sinh. Ưu tiên dùng đăng ký kết hôn nếu là vợ chồng (bản sao công chứng).
–  Trường hợp khách hàng đã có visa Mỹ, Úc, Âu trong vòng 2 năm trở lại được miễn chứng minh tài chính.

I.1 THỦ TỤC VISA HÀN QUỐC DO CÔNG TY BẢO LÃNH
A. Đối với cá nhân:
– Hộ chiếu.
– Ảnh: 4*6
– Chứng minh thư nhân dân photo.
– (Các cá nhân có thể chứng minh thêm tài chính: sổ tiết kiệm photo+ xác nhận số dư, sổ đỏ sao y công chứng, ô tô sao y công chứng để hồ sơ thêm đẹp và có sức thuyết phục)

B. Đối với công ty bảo lãnh
– Đăng ký kinh doanh công ty: sao y công chứng.
– Báo cáo thuế: 03 tháng gần nhất (đóng dấu treo của công ty).
– Hợp đồng lao động của các cán bộ đi trong đoàn poto có đóng dấu giáp lai của công ty.
– Bảng lương của các cán bộ đi trong đoàn: photo đóng dấu treo của công ty.
– Quyết định cho đi tham quan du lịch có danh sách(ghi rõ mọi chi phí do công ty đài thọ – tham khảo mẫu kèm theo).
– Giấy bảo lãnh của công ty ( Làm theo mẫu kèm theo)
– Sao kê tài khoản của công ty 3 tháng gần nhất: bản gốc có dấu đỏ của ngân hàng.
– Xác nhận số dư của công ty bản gốc dấu đỏ của ngân hàng.

Bình luận